Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

FinfinneTribune.com is Gadaa.com

Baarentuu Gadaa:- Shiftoonni waliin dhahuu itti fufan!

Posted: Caamsaa/May 10, 2017 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments

Baarentuu Gadaa irraa*

Shiftoonni sirna hin beekan, seeras hin qaban, seerri isaan hin abboomu. Safuu, duudhaa, namni maal naan jedhaan isaan bira hin jiru.

Bor maal taanaanis qayee shiftootaa hin jiru. Shiftoonni waan saamamu argannaan weeraranii abbaa qabeenyichaa ajjeesuun, irraa hari’uun, hidhanii dararuun saamanii nyaachudha. Shiftoonni har’a maqaa mootummaatiin Impaayeera Itiyoophiyaa weeraranii saboota biyyattii fixaa fi saamaa jiran Wayyaanoonni kanaaf fakkeenya fi ragaa guddaadha.

Wayyaanonnii fi ergamtoonni isaanii kanneen akka OPDO, DHDN, fi BADN Shiftoota safuu, seera, maal naan jedhanii fi bor akkaman ta’aa hin beeknedha. Seera hin qaban, kan qabna jedhaniifis hin abboomaman, ni sobu. Waan ifatti hojjetan hin hojjenne jedhanii haalu. Kan ganama jedhan galgala itti hin deebi’an. Kan galgalaas akkasuma ganama hin jenne jedhu. Hojiin isaanii martuu waliin dhahanii jiraachudha. Kan nuun morma jedhanii shakkan ammoo hidhuu, ajjeesuu fi biyyaa godaansiisuudha.

Shiftoonni kun qabeenya namaa arginaan ijatu dhiiga uffata. Saamuu, irraa ajjeesanii fi hidhanii nyaachuun hojii isaaniti. Waggoota 25n darbaniifis kanuma gochaa turan, ittis jiru. Qabeenya ummataa ijji isaanii arge hunda kan ofii taasifachuuf ykn qircachuuf qawwee fayyadamanii yakka isaanii danda’ame hunda saboota biyyattii mararrattuu addatti ammoo ummata Oromoo irratti raawwataa turaniiru. Raawwachaas jiru. Qabeenyaaf jecha abbaa biyyaa hidhaniiru, ajjeesaniiru biyyaa godaansisaniiru.

Shiftoonni Tigraay kun qabsoo ummata Oromoo isaan raasaa jiruun dhiphatanii kunoo tibba kana isa waggoota 26n darbaniif ukkaamsanii irra taa’aa turan, seeruma ofii baafatan kan “Oromoon Finfinnee irraa dantaa addaa qaba” jedhu akka haaraatti gadi baasun irraa hololaa jiru. Dhimma kanaan wal qabatees wixineen qophaawe akka paarlaamaa fakkeessii biyyatiitiif dhihaatus karaa miidyaalee isaanii odeessaa ykn hololaa turaniiru. Holola kanaanis Oromoon Finfinneerraa faayidaa akkasii fi akkanaa argachuuf jira jechuun oduu afanfajjii uumaa jiru.

Ergamtichi Shoftoota Tigraay; inni maqaaf ministeera muummee jedhamu H/ Dasaalenyis kanuma karaa TV fi Raadiyoo sirnichaa mirkaneessaa ture.

Shiftoonni kun karaa adda addaatiin holola kana gaggeessaa turanis ummanni Oromoo keessumaa qeerroon Oromoo harkaa hin fudhanne. Wixineen jedhame kun ija seeraatinis haa ta’u karaa kamiinuu fudhatama akka hin qabne addabaabaayitti dubbatamaa jira. Wixineen Wayyaaneedhaan olii- gadi oofamaa jiru kun kan dantaa Oromoo eegsisu odoo hin taane kan Oromoo moogsuuf qophaaye ta’uun eenyufuu ifaadha waan ta’eef gutummaa Oromoo birattii fi hawaasa Oromoo biyyoota alaa jiru biratti balaalleeffatameera. Keessumaa qeerroon Oromoo dhiiga keenya kan dhanglaasaa turree fi jirru gaafii mirga abbaa biyuumaatiif malee lafa abbaa keenyaatirraa akka shiftoonni Tigraayi xixiqqeessanii qunxuranii nuuf kennaniifii miti jechuun hadheeffatanii balaaleffachaa, dura dhaabbachaas turaniiru, ittis jiru. Sobni, sossobaa fi afanfajjiin akkasiitis kan yeroon itti darbe jechuun harkatti busheessaa jiru. Kanarraa ka’uunis kunoo Shiftoonni sobaa fi waliin dhahuudhaan har’a gahan Wayyaanoonni kan jechaa turan san haaluu eegalaniiru.

Hololli maqaa dantaa Oromoon Finfinneerraa qabu deebifina jedhuun gaggeeffamaa turee fi jiru kun ummata Oromoo biratti fudhatama dhabuu kan hubatan shiftoonni Tigraayi kun deebi’anii isuma jechaa turan san haalaa jiru. Sobuun, haaluun, waliin dhahuun,yakka hojjatanii lakkii anaa mitiin aadaa fi amala shiftootaa ta’uun beekamaa ta’us kan Wayyaanee wanti adda isa godhu waan addabaabaayitti ta’e haluudha.

Tiba kana kunoo Wixinee Ergamtichi Hayila Maariyaam Dassaalanyi karaa TV fi Raadiyoo dhugaadha jedhee dubbachaa ture osoo torbanilleen hin guutiin deebisanii haalaa jiru. Hayilamaariyaam wixineen qophaayee jiru kun yeroo dhihootti paarlaammaatti ragga’ee hojirra oola jechaa ture. Ammammoo Gaazexaan miseensa shiftoota kanaa fi leellisaa sirna kanaan ogganamu Ripoortar wixineen jedhame akka hin jirree fi soba ta’e mootummaan shiftoota Tigraay kun haaluu gabaasee jira.

Ummanni Oromoo Wayyaaneen murna akkamii akka taate ummata tolchee beeku dha. Kanarraa ka’uunis irraatti qabsaawaa ture, irrattis qabsaawaa jira. Kan dubbatte haaluun, sobuunii fi waliin dhahuun Wayyaanee kun isa hin dinqu. Shiftoonni kun wixineen kun qophaaweera jedhanis, hin jenne jedhanis Oromoof dubbii ijoo miti. Wixineen kun qophaawuus dhiisuus, dhugaas ta’e soba, dubbii ijoon, gaafiin ummata Oromoo gaafii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa ti malee gaafii fayidaa xixxiqoo Finfinneerraa naaf kennaa jedhuu miti. Waan ta’eefis kaleessa dubbatanii har’a haaluun Wayyaanootaa kun sobdoota, sobaan jiraattoota, waliin dhahoota, sirna dhablee fi bor hin beeknee ta’uu isaanii caalaatti mirkaneessuu malee bu’aa siyaasaa fiduuf tokkollee hin qabu. Oromoon holola shiftoota kanaatiin dagamee falmii biyya abbaa isaaf taasisuurraa duubatti jedhu hin jiru. Jiraachus hin qabu.

Oromoon Shiftoota kana ofirraa buqqisuuf qabsoorra jira. Yoo isaan buqqa’an Finfinnees ta’ee guutummaan Oromiyaa akka bilisa bahuu eenyu jalaawuu dhokotaa miti. Shiftoota waliin dhahaa jiraachuuf yaalan kana kan xumura itti godhu, kan umrii isaanii ofirraa gabaabsu numa ummattoota cunqursaa jala jirruudha. Kanumarraa ka’uun ummanni Oromoos ta’e ummattoonni cunqursaa jala jiran kamuu qabsoo jabeessanii itti fufuun dubbii fardii dha.

* Baarentuu Gadaa: gessogeda@gmail.com

Gadaa.com

Facebook Posts

OMN: Haala Yeroo Turtii Jawaar Mohammad Waliin

 

Comment on Facebook

Opdo sirna juneedi Meles miicantus hin qulqullofne,Amma illee Tigray tplf aangoo irra tursiusuuf fakkaatee basaasatuu jawar.

Ysa Oromoo waan Juwar M.jedhu kana dhaggeefadhaa kijibduu kana.

Shiraa kessaa jiraa

Jawaar qabsoo Oromoo akka Leencoo lataa 1991 oromootti tabatee jawaaris Oromootti tabachuu heedaa

Jiraadhuu, dhugaani nihadhoofitu qorissa wani tateefi, haa hadhufituu fudhaatani itiin fayuuni baribachisadhaa. Kanaafi yaa ilimaani Oromo qabisoo dhigaani asinii batee tanaa dubaatii hindebisinaa!!

Diinni hiriira "Down Down Wayyaanee" qindeessu argame jechuudha.

jawar komachuu dura of komadhuuu

eenyutu isa dura ta'a qeerro godhe kan isa muude? kanaaf yaalin ajjecha Yaazo iratti goosise laata? qeerro is bigger than omn, where you dislodged everybody and became the sole leader Jawar MohammedDammaqaa Nagaasaa

+ View more comments

13 hours ago

Gadaa.com

Qeerroo Bilisummaa Oromoo, ABO's youth league, claims it's been organizing the massive peaceful rallies across Oromia in October 2017. From October 11 to 17, 2017, the group shared daily video clips of the rallies on its Facebook page. These clips had been compiled together for documentation purposes and can be watched here:- https://vimeo.com/238707297

The rallies have been peaceful (nonviolent); most of the rally-goers have been seen carrying the Oromo Liberation Front’s (OLF’s) flag of “red-green-red,” which, through time, has become a symbol of the Oromo nationalism in the resistance struggle against the Tigrean People’s Liberation Front (TPLF aka Woyane), the party of ethnic Tigreans who have dominated the Ethiopian federal government since its formation in 1991. In their chants, the rally-goers have expressed their support for the OLF and denounced the TPLF/Woyane; in some instances, they have also expressed their support for the current administration, led by Mr. Lemma Megersa, of the Oromia National Regional State; Mr. Lemma Megersa’s administration uses pro-Oromummaa and pro-Ethiopianist nationalist rhetoric to garner support from all sectors of Oromian citizens, and beyond. In some of the clips, the participants have also called on the TPLF government to release all political prisoners, including Dr. Merera Gudina and Mr. Bekele Gerba, leaders of the Oromo Federalist Congress (OFC).

Known as “Qeerroo” for short, ABO’s youth wing, the National Youth Movement for Freedom and Democracy (NYMFD), announced its formation in April 2011. Among its demands are: (1) the end of military rule of TPLF in Oromia and other oppressed regions, such as Ogadenia and Sidama-land; (2) the unconditional and immediate release of all political prisoners; (3) the confiscation of all TPLF-owned conglomerates; (4) the immediate termination of the land-grabbing policy; (5) the removal of the TPLF-dominated government and its replacement by a Transitional Government of national liberation movements, and opposition and civic groups. Qeerroo calls the current movement “Fincila Xumura Gabrummaa (FXG),” meaning: Revolt to End National Slavery [of the Oromo Nation]. The youth group has regular radio transmissions in Afaan Oromoo and Amharic to Oromia/Ethiopia.

#GadaaFT
... See MoreSee Less

ABO’s youth league, Qeerroo Bilisummaa, says it’s the organize...

 

Comment on Facebook

Oromoo Wayyaanaan OPIDIYO Harawa tolchaani karaa dhoksaatin maqaa qeerrootin Hirara waamani Alaabaa oromoo Harka kaayanii qabsoo karaa qabattee gufachiisuf deemani Oromoo Akka godinni Baalee itt damaqeett jaarasoolin yeeroo ammaa hirara hinbaanu jedhani qeerroon walii galani yeero amma waan biraa hojjachuu qabna jedhani murteefatanitt bakka maraayyu akkas godhu qabna

Load more

Gadaa.com delivers information on Oromia and the Horn of African region: top news stories and analyses, politics, and culture, arts & entertainment, and more.

Gadaa.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *